Tahan soovida õnne kõigile 11ndikele, kes said just hiljuti oma uurimistööd kaitstud – uskuge mind, 12. klass on palju kergem, hoolimata eksami- ja ülikoolimõtetest. Edu vajavad ka meie rebased, 139. lend, kelle ees see katsumus veel seisab. Järgmine aasta tuleb teil raske ning rangelt soovitan hakata ettevalmistusi tegema juba praegu, et teie iga veebruari-, märtsi- ja aprilliõhtu ei peaks mööduma raamatukogus depressiivselt oma teesi kirjutamas.

Soovin tänada selleaastast REK-i koosseisu, kes on ka epideemia- ja kriisiaegadel pidevalt ja innukalt panustanud kooliellu. Meie õpilasesinduse jaoks saab õppeaastat kirjeldada väljenditega leppimine ja taastumine. Esimesel poolaastal pingutasime, et REK saaks enda töös arvestada ka paljude piirangutega ning ürituste korraldamisel pidi seda enamasti tegema distantsilt. Sügisel ja talvel oli prioriteediks ohutus ning mitmed traditsioonilised sündmused, näiteks G5 tutvumisõhtu, pidime ära jätma või kaugesse tulevikku edasi lükkama, kuid kui juba lumi sulas saime õnneks vabaduse peale peaaegu kaheaastast pausi koolipere jälle kokku tuua, seda kasutasime ka ära. Mul on hea meel, et pea igal teisel nädalal saime me midagi korraldatud.

Õppeaasta algas huvitava kombinatsiooniga: poliitika ja sport, nimelt toimusid oktoobrikuu samal nädalal nii lendudevahelised jalgpallivõistlused kui ka noortekogude debatt aulas. Talve tulekul jõudis meie õpilasesindusse jõulumeeleolu: kultuurikomisjon korraldas mõnusa filmiõhtu ning nädal hiljem toimus aulas ka gümnaasiumi jõululaat, millele järgnesid ka minu jaoks selleaastased tipphetked – heategevuslikud korjandused nii Eesti kui ka Ukraina lastele. Märtsis saime Vabalava jaoks lõpuks koguneda aulasse ning nautida üksteise vingeid etendusi ning peab ära märkima, et peale kahte aastat kestnud koroonareegleid oli uskumatu tunne näha kõiki aulas koos. Samuti võtsime arvesse õpilaste poolt välja toodud probleemidega ning muretsesime tüdrukute tualetti hügieenitarbed ning puhvetisse sojapiima. Oma tegevuses olime eeskujuks teistele, uue aasta alguses võõrustasime hiljuti avatud Saaremaa Gümnaasiumi õpilasesindust ning tutvustasime neile enda tegevust. Meie aastale paneb punkti üritus, mille eesmärgiks on olla aasta suurim, ühendades õpilased, õpetajad, vilistlased ja lapsevanemad – koolilõpulaat.

REK-i jalulesaamine poleks eales olnud võimalik ilma nende õpilasteta, kes aktiivselt õpilasesinduse tegevusest osa võtsid, kes nendesse üritustesse panustasid ja kes Reaali elu edendamisega aitasid. Suured tänud neile! Mul endal on veel ees kaks eksamit ning tean, et teatepulga pean kohe varsti edasi andma, kuid ma olen täiesti kindel, et järgmine president on võimeline kõike edasi viima ja paremini teha. Ma olen tänulik, et olen saanud olla teie esindaja ning soovin teile järgmiseks aastaks töökust, edu ja rõõmu!

Andreas Põšnograjev 137B