Liikumisaasta eesmärk on tekitada ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuste ja tervislike eluviiside vastu ning suurendada regulaarse liikumisharrastustega inimeste arvu Eestis.


Liikumisaasta kodulehelt võib lugeda, et 2021. aastal läbi viidud uuringu kohaselt on kehaliselt piisavalt aktiivsed vaid umbes 40% täiskasvanutest ning 25% lastest.


Siit tuli mulle idee küsida meie kooli kõige väiksematelt, kui aktiivsed nad on ja mis spordialaga nad tegelevad. Lisaks sooviksin võrrelda, kuidas on muutunud harrastused ja nende sagedus võrreldes ajaga, kui mina olin sama vana.


Kuna vastamine langes koolivaheajale, siis sain 51 vastust. Kõige aktiivsem klass oli neljas klass, kust sain 19 vastust. Neile järgnes teine klass 15. vastajaga ja kolmas klass 11. vastajaga. Kõige vähem vastajaid oli esimesest klassist (6 õpilast).

Forms response chart. Question title: Mis klassis sa õpid. Number of responses: 51 responses.
Allikas: Erakogu

Vastajad nimetasid 26 erinevat spordiala. 13 õpilast tegeleb vähemalt kahe spordialaga ning seitse õpilast kolme erineva spordialaga. Ka mina tegelesin selles vanuses kahe spordialaga (kergejõustik ja võistlustants), seega on see igati ootuspärane tulemus.

Lisaks tooksin välja mõned vastanutest, kes tegelevad mitme spordialaga. Näiteks tegeleb üks õpilane kergejõustiku, balleti, kaasaegse tantsu ja akrobaatikaga. Veel tooksin välja õpilase, kes tegeleb jäähoki, võitluse, ujumise ja purjetamisega.


Kõige populaarsemad spordialad on:

  1. Kergejõustik – 11 õpilast
  2. Ujumine – 9 õpilast
  3. Võrkpall – 8 õpilast
  4. Jalgpall – 5 õpilast
  5. Judo – 5 õpilast

Erinevate tantsuliikidega tegeleb 11 õpilast, mis on ka soliidne tulemus.


Mind üllatas see, et jalgpall ei olegi populaarsuselt esimese kolme seas. Ma mäletan, kui mina olin umbes sama vana, siis oli jalgpall väga populaarne spordiala. Teine üllataja oli korvpall, mida harrastas vastanutest ainult 2 õpilast, see on sama palju, kui joogat harrastavad õpilased.


Lisaks tooksin välja enda arvates huvitavamad spordialad. Üks õpilane tegeleb ilu rulluisutamisega, mis on minu arvates väga lahe spordiala. Üks õpilane tegeleb sellise põneva alaga nagu jiu jitsu. Guugeldades sain teada, et see on kahevõitluse ala, mis keskendub mitmekesisele maadlusele ning eelkõige maasvõitlusele. Tore oli teada saada, et üks vastanuist tegeleb golfiga. Ka suurte traditsioonidega spordialad on jätkuvalt au sees, nimelt tegeleb üks vastanutest malega, võibolla on just tema järgmine Paul Keres.


Lisaks uurisin ma vastanutelt, mitmel korral nädalas nad treeningutega tegelevad. Peaaegu pooled vastanutest tegelevad oma spordialaga 3-4 korda nädalas. Kolmandik vastanutest tegeleb spordiga 1-2 korda nädalas. Viiendik vastanutest tegeleb juba tippspordiga, kui nii võib öelda, kuna treeningud toimuvad 5-6 korda nädalas.


Kui mõtlen tagasi ajale, kui ma ise oli algklassides, siis tegelesid peaaegu kõik mingi spordialaga, kuna liikumine oli siis „moes“, mida see on ka tänaseni. Me kõik ootasime spordipäeva, et võtta lennukaaslastega mõõtu jooksus, palliviskes ja kaugushüppes, see oli peaaegu aasta kõige oodatuim aeg, vähemalt minu jaoks.


Minu küsitluse tulemustest võin järeldada, et Tallinna Reaalkoolis õpivad sportlikud lapsed ja see ei ole muutunud. Samas arvan ka, et Reaalkooli teistes kooliastmetes on palju sportlikke õpilasi. Head liikumisaastat kõigile. Terves kehas terve vaim!


Jakob Aus 141B