24. märtsil toimus 138. lennu 100 päeva ball ning tseremooniameistrina tunnen, et see läks suurepäraselt. Ball algas piduliku marsiga aulasse ja eelmise kuu aja jooksul tüdimatult poloneesi harjutanud õpilased said lõpuks kõigile oma oskusi näidata. Ansambli muusika saatel said nii abituriendid kui ka õpetajad tantsida nii palju, kui hing ihkas, alates rumbadest kuni tangodeni välja. Rüütliturniiri käigus pandi kandidaadid ja nende südamedaamid proovile rõngaste rapiiri otsa heitmises ja südamlikkude haikude kirjutamises, mida rüütlid enda daamile ette kandsid. Õhtu lõpuks said kõik tordist kõhu täis. Armsad abituriendid, kooli lõpetamiseni on jäänud <100 päeva!

Jaan Peeter Viljamaa 138B


Iga 100 päeva enne kooli lõpetamist osalevad abituriendid 100 päeva ballil ning iga 100 päeva balli taga on 11. klassi õpilased. Nende kohustuste hulka kuulus suupistete valmistamine, aula kaunistamine ja hiljem koristamine ning kelneri töö balli ajal.

Valges triiksärgis ning lips kaelas algas reedene pärastlõuna köögitehnika klassi 208 (kelnerite pelgupaik) vedamisega. Klassis valmistati suures koguses kohvi ning teed, kuid peamine produkt oli pea tünnisuuruses potis segatud morss. Enne balli valati veel klaasidesse šampus, mis osutus oodatust keerulisemaks ülesandeks ─ paberivarud said esimeste minutitega otsa.

Balli ajal oli kelnerite peamine trajektoor kooli aula, klassi 208 ning kolmanda korruse rõdu vaheline. Esimeses korjati mustad nõud ära, vahetati mõned sõnad abiturientide ja õpetajatega ning pakuti juurde šampust. Koduklassis veedeti vaba aega ning kuulati Travis Scotti albumeid või tantsiti Just Dance’i “Rasputini” saatel. Rõdult oli hea vaade ballile, mille kõige meeleolukam osa kelneritele jaoks oli rüütliturniir.

Õhtu lõpuks (umbes kell 00:00) laudasid kokku pannes ning musti nõusid sööklasse viies oli Piret Otsal ürituse kohta öelda, et “Oleks võinud rohkem tantsida!”.

Lotta Mii Hasa 139A