Hannes Vau ja Erik Jõevere on kokku tulnud, et talletada siin koolis ja selle ümbruses toimuvaid nähtusi. Eesmärgiks luua laiahaardeline fenomenikroonika ning seda jagada teiega, meie head sõbrad! Tulemas on ka kindlasti mitmeid artikleid koostöös kaasamõtlejatega, gastroleerijatega.

Esimene fenomen, mida oma seriaalis käsitleme, on vahetundides treppidel tekkivad rahvaklombid, kokkuvõtvalt trepiblokaadid. Nähtuse kõige tähtsamateks omadusteks on aeglane liikumine ja pahurad inimesed, kes utsitavad eesolevaid inimesi tõtakamalt kõndima või neid läbi laskma. Teised blokaadile omased jooned on vestlused, mida saab pidada ainult paigal seistes, protsentuaalselt võttes enneolematu kasv valesid treppide kasutajate arvus, ebatavaliselt palju inimesi, kes peavad oma paelu siduma, hirm õpetajate ees jne. Nähtus on vägagi universaalne ning kirjeldatud tõdemused kehtivad laialdaselt. Artiklis ülesmärgitud eeskirju võib kasutada enesekindlusega ka mõne teise asutuse treppide peal.


Trepiblokaadi nomenklatuur

Trepiblokaade iseloomustavad mitmed erinevad omadused: tahtlik või juhuslik, seisev või liikuv (aeglaselt või suhteliselt kiirelt), tervislik või surev, pika või lühikese tulevikuga, sümmeetriline või ebakorrapärane, edukas või nõme, gümnaasiumi söögivahetunni lõpp (GSL) või mitte (MGSL) jne. Niisiis täpse blokaadiliigi nimetus on väga pikk, näiteks “juhuslik seisev algfaasis väga tervislik ebakorrapärane potensiaalselt edukas trepiblokaad”. Ekstreemselt täpsed nimetused on isegi antud artikli kontekstis liiga keerulised, et neid oleks praktiline käsitleda. Kuulujutud räägivad olukordadest, kus oli vaja kümnete meetrite pikkuseid papüüruse rulle, et ainuüksi blokaadiliiki üles märkida, aga kahjuks pole meie silmad kunagi midagi seevõrd võimast kohanud.


Juhusliku trepiblokaadi võimalikud põhjused

Telefonid, jutupaunad, lahtised paelad, röögatu uudis, käna käimine ehk näoga treppide kündmine, ese trepil, takistus trepil, ilus vaade aknast.

Kõige sagedasem aeg juhusliku blokaadi tekkimiseks on gümnaasiumi söögivahetunni viimased 270 sekundit. Kõige sagedasem olukord, mille tõttu tekib juhuslik blokaad, on kui tempoliidrid (trepil oleva rahvahulga kõige ees olevad inimesed) pööravad ringi ja mingi uudise või lihtsalt sotsiaalse olukorra tõttu hakkavad rääkima mõne inimesega nende selja taga oleval korrusel või lihtsalt nende selja taga oleva inimesega.


Omaalgatusliku blokaadi tõhusaim meetod, ehk kuidas luua tervislik blokaad, hoides tempo madal ning rahvas rahulik

Vaja läheb:

 1. vähemalt kolme inimest, et trepi kitsamatel lõikudel luua illusioon tahtmatust paigalseisust või äärmiselt aeglasest tempost (on võimalik ka üksi alustada, aga selleks on vaja olnud selgeks õppida kõrgema klassi seon-paelu-ja-räägin-suvalise-inimsega meetod või muu sarnane taktika);
 2. treenitud nüansitaju, mis teeb vahet olukordadel nagu „abiturient tormamas tundi“ ja „nolk põhikoolist unustas, et tal on keemia“;
 3. õiget vahetundi koos hüva ajastuse, piisava liikumise ja sobivate klassidega;
 4. head tuju, ilmselt kõige olulisem (ekspertide arvamus), aga uuringud on veel käimas algfaasis.

Järgnevalt tervisliku tahtliku blokaadi (liik – tahtlik liikuv tervislik pika tulevikuga ebakorrapärane edukas GSL)  juhtnöörid.

 1. Vaata, et kõik, mida vaja läheb, oleks olemas.
 2. Vali blokaadi liik (lihtsuse ja lugejasõbralikuse huvides valime tahtliku liikuva tervisliku pika tulevikuga ebakorrapärase eduka GSL).
 3. Valige sobilik aeg, nt 11.55 (MGSL) või 12.55 (GSL), kui enamik lõpetavad einestamist.
 4. Et koguda võimalikult suur rahvas blokaadi, tuleb soovitavalt alustada keldrikorruselt.
 5. Ülioluline on hetk, kus keerad oma blokaadisemudega trepi kitsasse osasse, kus peate tempo muutma väga aeglaseks.
 6. Trepi laienemisel vaata ette, et keegi külje pealt välja ei poe, võttes trepil oma partneritega kolmnurka meenutav positsioon (vt joonis 1).
 7. Pea meeles, et suurim edu tuleb siis, kui liikuda laias osas kiiremini ning kitsas osas aeglaselt, kindlustamaks inimeste väljavoolu puudumise.

Head õnne ning tulemusrikkaid trepiblokaade!

Joonis 1. Ohutsooni illustreeriv plaan / Allikas: Erakogu

Trepiblokaadi mõjud õpilaste vaimsele tervisele ja sotsiaalsele integratsioonile.

Negatiivsed:

1. Neid pole.

(2. Võib hilineda tundi)

Positiivsed:

 1. Blokaad sunnib korraks aja maha võtma ja annab suurepärase võimaluse imetleda vaadet aknast või mõlgutada endi tavalisi mõtteid.
 2. Blokaad paneb sind rääkima koolikaaslastega ja suurendab lendudevahelist integratsiooni.
 3. Blokaad on enneolematult tore ettevõtmine semudega ja valmistab teid ette näiteks kaitseväeks või oma start-up’i loomiseks.
 4. Blokaad loob õpilaste vahel tugevaid suhteid igas blokaadi leeris ehk ka „ohvrid“ saavad osa ühtsustundest.
 5. Lõputa nali, kuidagimoodi alati nii tobedalt naljakas.
 6. Blokaadist tulenev inimeste aeglane liikumine rahustab mõtteid ning seeläbi parandab akadeemilist võimekust.

Otsige meid üles järgmistest Reaali Poissidest ning rikastage vaimu.

Meie sõnum sulle: „Julgegem olla osa, nautigem kuis vaid jaksate, blokaad ei sure treppide lõpuga!“

Oodatud on ettepanekud ja huvitavad andmestikud. Kas otsid meid kooli pealt üles või kütad kirja meiliaadressile: fenomeni.kroonika@gmail.com

Hannes Vau 137C
Erik Jõevere 137C