Uurides küsimustiku valimit, selgub, et kõige rohkem kontrollivad oma e-kirju naissoost isikud. Gümnaasiumist on kõige entusiastlikumad vastajad kümnendas ja kaheteistkümnendas klassis.


Keskmine unemaht jaotub peaaegu võrdselt 7-9 ja 4-6 tunni vahele ööpäevas. Läbi klasside on magatud tundide arvud suhteliselt ühesugused, kuid on huvitav (tegelikult kurvastav) märkida, et kõige suurema tõenäosusega magavad üks kuni kolm tundi ööpäevas üheteistkümnendikud.


Umbkaudu 18% vastanutest on suhtes, neist enamuse moodustavad kaheteistkümnendikud.


Üllatavalt väärtustab romantilisi suhteid kõige rohkem hoopis 11. klass. Vähehinnatud kohtinguidee: koos  UT kirjutamine.


Lemmikõpetajaid on realistidel palju; siiski on mõned isiksused saavutanud üle 10% õpilaste poolehoiu: Andres Talts ja Martin Saar.

Statistika nohikutele on siin ka mõned graafikud, mis võrdlevad üle 2% toetust kogunud õpetajaid ning nende valijate tulevikuplaane, unetunde ja klassi.


Enamik loeb reaali poissi õpetajate ütluste pärast.


Vastajad on optimistlikud – arvatavasti lõpetatakse gümnaasium ära enne sajandat sünnipäeva. Põhikool rebib siin ette – usku gümnaasiumi lõpetamiseni elamisse jätkub.


Enamus inimesi lähevad (oodatavalt) peale gümnaasiumi ülikooli.

Statistika nohikutele tulevikuplaanide võrdlus unetundide, klassi ja suhetega.