„Mefisto“/ Kertu Moppel / Draamateater /  2021

Fookuses on Hamburgi teatritrupp ja nende esinäitleja Hendrik Höfgen, keda esitab meisterlik Juhan Ulfsak. Lavastus paneb vaataja tahes-tahtmata mõtlema toonase eluolu peale, lõhkudes neljanda seina, hoides vahetut kontakti publikuga, kasutades kaasahaaravaid audiovisuaalseid lahendusi ning tuues keskkonda sisse toonast sümboolikat. Ajalugu käib ringiratast ning sellega kaasneb möödapääsmatu mõttekäik seoses tänapäevase olustikuga, mis hoiatab meid kõige tumedama stsenaariumi eest ja annab terasele vaatajale vajalikud tööriistad, et rõlget tulevikku ära hoida.

Nii on minu silmis lavastuse peamiseks sõnumiks üleskutse inimesi (ja eriti teisitimõtlejaid) mitte naeruvääristada. Just see lõi (mikrotasandil) teatrikollektiivi vahele lõhe, mis päädis äärmuslike vaadete rüppe langemise ja (makrotasandil) jälkide tegudeni.

„Mefisto“ on kindlasti väärt teatrielamus igale kultuurihuvilisele!

Tobias Palm 139B